news

Cristiano Ronaldos EURO-Karriere

Vier EURO-Teilnahmen, zwei Endspiele, neun Tore, Ein Titel - das ist Ronaldos EURO-Karriere.

Bild 1 von 50
Bild 2 von 50
Bild 3 von 50
Bild 4 von 50
Bild 5 von 50
Bild 6 von 50
Bild 7 von 50
Bild 8 von 50
Bild 9 von 50
Bild 10 von 50
Bild 11 von 50
Bild 12 von 50
Bild 13 von 50
Bild 14 von 50
Bild 15 von 50
Bild 16 von 50
Bild 17 von 50
Bild 18 von 50
Bild 19 von 50
Bild 20 von 50
Bild 21 von 50
Bild 22 von 50
Bild 23 von 50
Bild 24 von 50
Bild 25 von 50
Bild 26 von 50
Bild 27 von 50
Bild 28 von 50
Bild 29 von 50
Bild 30 von 50
Bild 31 von 50
Bild 32 von 50
Bild 33 von 50
Bild 34 von 50
Bild 35 von 50
Bild 36 von 50
Bild 37 von 50
Bild 38 von 50
Bild 39 von 50
Bild 40 von 50
Bild 41 von 50
Bild 42 von 50
Bild 43 von 50
Bild 44 von 50
Bild 45 von 50
Bild 46 von 50
Bild 47 von 50
Bild 48 von 50
Bild 49 von 50
Bild 50 von 50

Kommentare